Ipari hőkezelő berendezések tervezése, építése, javítása, karbantartása, Prothermo - Hofmann - Alumínium olvasztó kemence - Alagút kemence - Laboratóriumi kemence - Arany és ezüst olvasztók - Automatizálás - Hőkezelő berendezések - Hőálló betonidomok készítése - Általános célú kemence - Elektromos berendezések gyártása, javítása, karbantartása - Nitridáló és cementáló kemence - Légcirkulációs kemence - Hűtés és melegítés - Fűtőtestek készítése és cseréje - Agyagok - Fazekas kemence - Elavult kemence teljes felújítása - Csőkemence - Szárítószekrények - Edző, megeresztő, nemesítő kemence - Előmelegítő kemence - Gázégők beépítése, cseréje, javítása - Egyedi hőkezelő kemence - Gázüzemű kemence - Ékszer készítéséhez szükséges segédeszközök - Elektromos kapcsolószekrények tervezése, építése, javítása - Hőmérsékleti értékek regisztrálása - Emissziós kemence - Retortás, védőgázas kemence - Alagút kemence - Épület díszítő kerámia - Kerámia égető kemence - Zománc égető kemence - Megeresztő kemence - Hőkezelő kemence felújítása - Fémipari kemence javítása - Hőszigetelés - Melegítő kemence - Fogtechnikai öntő kemence - Nagyfrekvenciás kemence - Gázüzemű kemence - Gépiparban használatos berendezések - Gyártástechnológia - PLC programok - Gyártási folyamatok automatizálása - Harang kemence - Alagút kemence - Kocsis kemence - Üvegrogyasztó kemence - Hőtechnika - Tűzálló anyagok forgalmazása - Vákuum impregnáló - Indukciós kemence - Szigetelés - Javítás - Karbantartás - Kohászati kemence - Bányaipari berendezések - PID szabályozók beépítése - Porcelán égető kemence - Vákuum kemence - Védőgázas kemence - Karbonitridáló kemence - Homogenizáló kemence - Nitrocementáló kemence - Ipari kemence - Nemesítő kemence - Vezérléstechnika - Automatizálás - Kemence - Homogenizáló kemence -


 

 

 

 

 

Retortás hőkezelő kemence műszaki adatai

 

 

Típus

Belső méret (mm)

Külső méret (mm)

Teljesítmény (kW)

Átmérő

Mélység

Átmérő

Mélység

650 °C Nitridálás

950 °C

Cementálás

SLR-1

300

500

1080

1650

8

12

SLR-2

400

500

1320

1650

9

15

SLR-3

500

600

1420

1750

15

20

SLR-4

600

800

1520

2050

27

36

SLR-5

600

1000

1520

2250

30

42

SLR-6

800

1000

1720

2250

36

48

SLR-7

800

1200

1720

2450

42

58

SLR-8

1000

1000

1920

2300

48

66

SLR-9

1000

1200

1920

2500

58

78

SLR-10

1000

1500

2020

3000

72

90

 


 

Termokémiai hőkezelések légcirkulációs aknás kemencében

 

A korszerű hőkezelési technológiák elterjedése maga után vonta a hőkezelő berendezések folyamatos fejlesztésének igényét. Mióta a magyarországi vállalatok egyre nagyobb mértékben beszállítanak az autóiparba, megnőtt az igény a minőségbiztosítási rendszerbe illeszkedő, megbízható működésű hőkezelő berendezések iránt.

 

A légcirkuláció alkalmazásának előnyei:

- Meggyorsítja a munkadarabok felmelegedését, csökkentve az adagidőt.

- Egyenletes hőmérsékletelosztást biztosít a kemencében, javítja a minőséget

- Termokémiai hőkezeléseknél biztosítja az állandó gázösszetételt.


 

 

1. A kemence műszaki leírása

 

 A villamos ellenállásfűtésű retortás védőgázas kemence alkalmas különböző anyagok hőkezelésére, ha a hőkezelés hőmérséklete 1000 °C alatt van. Elsősorban cementálásra, nitrocementálásra, nitridálásra, karbonitridálásra javasolt, de alkalmazható nemesíthető acélok védőgázból történő edzésére és minden más hőkezelési műveletre, ahol az atmoszféra összetétele a hőkezelés eredményességét meghatározza.

A kemence munkatere a retortában lévő légterelő köpenyen belül helyezkedik el. A retorta fedele vízzel hűtött tömítéssel gáztömör zárást biztosít. A retortán belül az atmoszférát a fedélen elhelyezett ventillátor keringteti így biztosítva az atmoszféra egyenletes összetételét és a jó (± 5 °C) hőmérséklet eloszlást. A ventillátor tengelye a fedélből kilépés helyén vízzel hűtött tömítéssel van ellátva.

A fedélen keresztül vezethető be és el az alkalmazott semleges vagy aktív védőgáz. A beáramló gáz mennyiségének a mérése rotaméterekkel történik, az átfolyó gáz mennyisége a rotamétereken található fojtószelepekkel kézzel vagy motorikusan állítható.

Az eltávozó reakciógázt az elégetőbe vezetjük, ahol egy folyton égő őrláng biztosítja a gáz éghető elemeinek az elégését.

 A kemence szakaszos üzemű. A betét berakása hideg vagy meleg retortába történhet az alkalmazott eljárástól függően. Berakás után a kemencét semleges gázzal (N2), kell kiöblíteni. A betét felmelegítése semleges, vagy védőgáz alatt történhet..

 

 

 2. Retorta

 

 A kemence munkaterét a környezetétől a retorta választja el. A retorta hőálló acélból (anyaga: 1.4841) készült gáztömör hegesztéssel, mélyhúzott fenékkel. A retorta pereme vízhűtéssel van ellátva, amelyben helyet foglal a gáztömör zárást biztosító hőálló tömítés.

A retortában elhelyezett légterelő köpeny biztosítja a belső atmoszféra cirkulációjának megfelelő irányát.

 

 

3. A retortás kemencében végezhető termokémiai hőkezelések:

 

Cementálás

 

A cementáló légkör közvetlen a kemencében kerül előállításra. Az eljárás során a cementálás bontott metanolban (CH3OH) és nitrogénben (N2) történik.

A cementálást a CO végzi, amely a munkadarab felületén az alábbiak szerint adja le a diffúzióképes szenet:

A folyamat szabályzása során ha szükséges propánt (C3H8) juttatunk a kemencébe dúsítás, ill. levegőt a karbonpotenciál csökkentése érdekében. A cementálás légmentesen zárt kemencében történik, amelyből a gázok ( CO, CO2, H2, N2, H2O, CH4 ) egy elégetőbe távoznak, ahol kellő légfelesleg mellett az éghető komponenseket elégnek. A szabadba távozó gázok (talajszint felett min. 6 m-en) csak vízgőzt, nitrogént és széndioxidot tartalmaznak.

Az elérendő kemenceatmoszféra 20% CO + 40% H2 +40 % N2 .

A cementáló légkör cementáló hatásának beállítása az un. karbonpotenciál alapján lehetséges. A karbonpotenciál mérése és szabályozása oxigénszondával vagy lambdaszondával történhet.

 

Gázcementálás előnye:

    - Az eljárás nagyon jól szabályozható, számítógépes szabályzással az előre megtervezett karbonlefutás

     biztosítható, tömegárú cementálására alkalmas, a cementálandó darabok mérete nem korlátozott.

 

 

Nitrocementálás

 

Nitrocementálás 750-880 oC-on történik, ahol inkább a cementáló hatás érvényesül. A nitrocementált kéreg 0,5-0,8% szenet és 0,4-3,0% nitrogént tartalmaz.

A gázközegű nitrocementáláshoz a gázcementálásnál megismert gázokat használjuk, amely mellé még ammóniát is adagolunk.

A 780 oC-on történő 1-3 órás nitrocementálás során 0,1-0,4 mm vastag kérget hozhatunk létre.

 

 

Karbonitridálás

 

Karbonitridálás 540-580 oC-on történik, ahol a nitridálás folyamata a hatékonyabb. Leginkább szerszámacélok élettartamának a növelésére alkalmazzák.

Karbonitridálás részben végezhető a fenti gázkomponensek megfelelő összetételű keverékében, illetve végezhető ammónia és széndioxid 1:1 arányú keverékében is, kb. 50%-os ammónia disszociációs fok mellett.

A hőntartás ideje a szokásos 570 oC-on 1-3óra.

 

A nitrocementálási, karbonitridálási eljárás előnyei.

    - Rövid a műveleti idő, gazdaságos eljárás.

    - A rideg vékony nitridált kérget vastagabb diffúziós réteg támasztja alá.

    - Alacsonyabb a művelet hőmérséklete a cementálásétól.

    - A nitrogén hatására csökken a Vkrit lehűtési sebesség, lassúbb hűtés (gázáramban) is elegendő a martenzit

     átalakuláshoz, kisebb a vetemedés.

    - A nitrogén hatására a martenzit keményebb, kopásállóbb.

 

 

Nitridálás

 

A gázközegű nitridálás a jól zárható kemencetérbe vezetett ammóniában történik. Az ammónia 400 oC felett elbomlik.

Az atomos nitrogén néhány másodperc után átalakul molekuláris nitrogénné. A bomlás során keletkezett nitrogén egy része megtapad az acél felületén és bediffundál a munkadarabba. A nitridálás mértéke függ az idő egység alatt elbomlott ammónia mennyiségétől. Ezt a disszociációs fok fejezi ki. Disszociációs fok: az időegység alatt elbomlott ammónia mennyisége a bevezetett ammóniához képest százalékban kifejezve.

Az ammónia bomlása során jelentős mennyiségű hidrogén keletkezik, amely tág határok közt keveredve a levegővel robbanásveszélyes. Ezért a zárt terű kemencét a gázbeadagolás elkezdése előtt, illetve befejezésekor alaposan öblíteni kell semleges gázzal pl.: nitrogénnel.

 

A nitridálás előnyei:

    - A nitridált kéreg keményebb mint a martenzit, lényegesen kopásállóbb.

    - A nitridált kéreg keménységét, kopásállóságát mintegy 500 oC-ig megőrzi.

    - Az alacsony hőmérsékletű nitridálás gyakorlatilag nem okoz a munkadarabban elhúzódást, vetemedést.

    - A finomszemcsés szferoidites szövetszerkezet nitridálás után is megmarad.

    - A nitridált kéreg gyengén korrózióálló.

 

 

Telephely: 6000 Kecskemét Matkói u 28.   Tel: 76/509-520,    Fax:76/509-521,        Email: prothermo@t-online.hu