Műszaki ismertető


Tipus Belső méret mm Külső méret mm Teljesítmény kw
Átmérő Mély Átmérő Mély 650 °C Nitridálás 950 °C Cementálás
SLR-1 300 500 1080 1650 8 12
SLR-2 400 500 1320 1650 9 15
SLR-3 500 600 1420 1750 15 20
SLR-4 600 800 1520 2250 27 36
SLR-5 600 800 1520 2250 30 42
SLR-6 800 1000 1720 2250 36 48
SLR-7 800 1200 1720 2450 42 58
SLR-8 1000 1000 1920 2300 48 66
SLR-9 1000 1200 1920 2500 58 78
SLR-10 1000 1520 2020 3000 78 90

A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, felhasználási körülménytől függően változhatnak.
Ajánlatkérésével forduljon társaságunkhoz bizalommal.

Aktív védőgázas hőkezelések légcirkulációs aknás kemencében


A korszerű hőkezelési technológiák elterjedése maga után vonta a hőkezelő berendezések folyamatos fejlesztésének igényét. Mióta a magyarországi vállalatok egyre nagyobb mértékben beszállítanak az autóiparba, megnőtt az igény a minőségbiztosítási rendszerbe illeszkedő, megbízható működésű hőkezelő berendezések iránt.

A légcirkuláció alkalmazásának előnyei:

- Meggyorsítja a munkadarabok felmelegedését, csökkentve az adagidőt.

- Egyenletes hőmérsékletelosztást biztosít a kemencében, javítja a minőséget

- Aktív védőgázas hőkezeléseknél biztosítja az állandó gázösszetételt.

Műszaki ismertető


A villamos ellenállásfűtésű retortás védőgázas kemence alkalmas különböző anyagok hőkezelésére, ha a hőkezelés hőmérséklete 1000 °C alatt van. Elsősorban cementálásra, nitrocementálásra, nitridálásra, karbonitridálásra javasolt, de alkalmazható nemesíthető acélok védőgázból történő edzésére és minden más hőkezelési műveletre, ahol az atmoszféra összetétele a hőkezelés eredményességét meghatározza. A kemence munkatere a retortában lévő légterelő köpenyen belül helyezkedik el. A retorta fedele vízzel hűtött tömítéssel gáztömör zárást biztosít. A retortán belül az atmoszférát a fedélen elhelyezett ventillátor keringteti így biztosítva az atmoszféra egyenletes összetételét és a jó (± 5 °C) hőmérséklet eloszlást. A ventillátor tengelye a fedélből kilépés helyén vízzel hűtött tömítéssel van ellátva. A fedélen keresztül vezethető be és el az alkalmazott semleges vagy aktív védőgáz. A beáramló gáz mennyiségének a mérése rotaméterekkel történik, az átfolyó gáz mennyisége a rotamétereken található fojtószelepekkel kézzel vagy motorikusan állítható. Az eltávozó reakciógázt az elégetőbe vezetjük, ahol egy folyton égő őrláng biztosítja a gáz éghető elemeinek az elégését. A kemence szakaszos üzemű. A betét berakása hideg vagy meleg retortába történhet az alkalmazott eljárástól függően. Berakás után a kemencét semleges gázzal (N2), kell kiöblíteni. A betét felmelegítése semleges, vagy védőgáz alatt történhet.

Retorta


A kemence munkaterét a környezetétől a retorta választja el. A retorta hőálló acélból (anyaga: 1.4841) készült gáztömör hegesztéssel, mélyhúzott fenékkel. A retorta pereme vízhűtéssel van ellátva, amelyben helyet foglal a gáztömör zárást biztosító hőálló tömítés.A retortában elhelyezett légterelő köpeny biztosítja a belső atmoszféra cirkulációjának megfelelő irányát.

A retortás kemencében végezhető aktív védőgázas hőkezelések


Cementálás

A cementáló légkör közvetlen a kemencében kerül előállításra. Az eljárás során a cementálás bontott metanolban (CH3OH) és nitrogénben (N2) történik. A cementálást a CO végzi, amely a munkadarab felületén az alábbiak szerint adja le a diffúzióképes szenet: A folyamat szabályzása során ha szükséges propánt (C3H8) juttatunk a kemencébe dúsítás, ill. levegőt a karbonpotenciál csökkentése érdekében. A cementálás légmentesen zárt kemencében történik, amelyből a gázok ( CO, CO2, H2, N2, H2O, CH4 ) egy elégetőbe távoznak, ahol kellő légfelesleg mellett az éghető komponenseket elégnek. A szabadba távozó gázok (talajszint felett min. 6 m-en) csak vízgőzt, nitrogént és széndioxidot tartalmaznak. Az elérendő kemenceatmoszféra 20% CO + 40% H2 +40 % N2 . A cementáló légkör cementáló hatásának beállítása az un. karbonpotenciál alapján lehetséges. A karbonpotenciál mérése és szabályozása oxigénszondával vagy lambdaszondával történhet.

Gázcementálás előnye:

- Az eljárás nagyon jól szabályozható, számítógépes szabályzással az előre megtervezett karbonlefutásbiztosítható, tömegárú cementálására alkalmas, a cementálandó darabok mérete nem korlátozott.

Nitrocementálás

Nitrocementálás 750-880 oC-on történik, ahol inkább a cementáló hatás érvényesül. A nitrocementált kéreg 0,5-0,8% szenet és 0,4-3,0% nitrogént tartalmaz.A gázközegű nitrocementáláshoz a gázcementálásnál megismert gázokat használjuk, amely mellé még ammóniát is adagolunk.A 780 oC-on történő 1-3 órás nitrocementálás során 0,1-0,4 mm vastag kérget hozhatunk létre.

Karbonitridálás

Karbonitridálás 540-580 oC-on történik, ahol a nitridálás folyamata a hatékonyabb. Leginkább szerszámacélok élettartamának a növelésére alkalmazzák.Karbonitridálás részben végezhető a fenti gázkomponensek megfelelő összetételű keverékében, illetve végezhető ammónia és széndioxid 1:1 arányú keverékében is, kb. 50%-os ammónia disszociációs fok mellett.A hőntartás ideje a szokásos 570 oC-on 1-3óra.

A nitrocementálási, karbonitridálási eljárás előnyei:

- Rövid a műveleti idő, gazdaságos eljárás.

- A rideg vékony nitridált kérget vastagabb diffúziós réteg támasztja alá.

- Alacsonyabb a művelet hőmérséklete a cementálásétól.

- A nitrogén hatására csökken a Vkrit lehűtési sebesség, lassúbb hűtés (gázáramban) is elegendő a martenzitátalakuláshoz, kisebb a vetemedés.

- A nitrogén hatására a martenzit keményebb, kopásállóbb.

Nitridálás

A gázközegű nitridálás a jól zárható kemencetérbe vezetett ammóniában történik. Az ammónia 400 oC felett elbomlik.Az atomos nitrogén néhány másodperc után átalakul molekuláris nitrogénné. A bomlás során keletkezett nitrogén egy része megtapad az acél felületén és bediffundál a munkadarabba. A nitridálás mértéke függ az idő egység alatt elbomlott ammónia mennyiségétől. Ezt a disszociációs fok fejezi ki. Disszociációs fok: az időegység alatt elbomlott ammónia mennyisége a bevezetett ammóniához képest százalékban kifejezve.Az ammónia bomlása során jelentős mennyiségű hidrogén keletkezik, amely tág határok közt keveredve a levegővel robbanásveszélyes. Ezért a zárt terű kemencét a gázbeadagolás elkezdése előtt, illetve befejezésekor alaposan öblíteni kell semleges gázzal pl.: nitrogénnel.

A nitridálás előnyei:

- A nitridált kéreg keményebb mint a martenzit, lényegesen kopásállóbb.

- A nitridált kéreg keménységét, kopásállóságát mintegy 500 oC-ig megőrzi.

- Az alacsony hőmérsékletű nitridálás gyakorlatilag nem okoz a munkadarabban elhúzódást, vetemedést.

- A finomszemcsés szferoidites szövetszerkezet nitridálás után is megmarad.

- A nitridált kéreg gyengén korrózióálló.

Vissza a főoldalra

Szolgáltatásaink